Kropp och Språk

Kropp och språk/Язык

Acrystal med bronspulver, 13x37x10

”Kropp och språk” blir på ryska ” Tело и язык ”. Det blir, ordagrant översatt, ” Kropp och tunga ” eller ”Kropp och språk”. Språk och tunga är samma ord på ryska.

Att leva utan språk. Att inte kunna kommunicera med omgivningen. Att flytta för gott till ett främmande land, där man inte kan det främmande språket. Jag vet hur det känns. Det är bara en dryg timmes flygresa mellan Stockholm och St: Petersburg och allt är så annorlunda. Tunga och språk. Min kropp förflyttades från en plats till en annan och jag förlorade språket, förlorade min trygga plats i samhället. Med tiden lär man sig och får möjlighet att använda båda, sitt eget och det främmande.

Tunga är en del av kroppen och samtidigt kommunikationsredskapet hos en människa, instrument för att forma ljud till ord, meningar. Den kroppsdelen har direkt anknytning till språket. Det kan vara anledningen till att det på ryska är samma ord Язык.”