Det hörs musik från andra sidan

Olja, 95×95, 2015