Då uttalades orden på mitt språk…

Olja, 46×54, 2015