De sista väktarna

De Sista väktarna

Olja  80 X 95

Galleri Hörnan

3/06 – 04/07

Östra Hamngatan 24, 79183 Falun